BONTAKOZÓ TANÁCSADÓ MŰHELY

Harmonikus személyiségfejlődés és idegrendszeri érés támogatására, mozgás fókuszú csoportokat szervezünk Egerben, elsősorban önszabályozási-, érzelmi-, kapcsolati nehézséggel küzdő óvodás- és kisiskolás korú gyerekek számára.

A csoportok kettős vezetéssel, Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás (DSZIT) szemléletben zajlanak.

A továbbiakban szolgáltatásaink körét bővíteni fogjuk korosztály és módszerek tekintetében is.

Kövesse figyelemmel munkánkat!

Szakemberek

Elek Ágnes Borbála, Tanácsadó szakpszichológus

Szakmai érdeklődésem középpontjában a kezdetektől fogva a gyermekek állnak. Már gimnazista koromban önkénteskedtem gyermekotthonban, táboroztattam gyerekeket. Ez a fajta elköteleződés, bár kissé más formában, mindmáig az életem részét képezi. Szakmai ismeretszerzésem folyamatáért rendkívül hálás vagyok volt gyakorlati-és munkahelyeimnek, képzőimnek.

A gyerekekkel való munka és a saját önismeretei folyamataim is arra a felismerésre vezettek, hogy a legörömtelibb kapcsolódások, amikben igazán otthon érzem magam szakemberként is, a mozgáson, alkotó folyamatokon keresztül történnek.

Szerencsés vagyok, hogy egyetemista koromban megismerkedhettem a dinamikus szenzoros integrációs (Ayres) terápiával, majd képződhettem is ezen a téren, és munkahelyeimen volt lehetőségem tapasztalatokkal mélyíteni a megszerzett tudást.

Csodálom a gazdagságát, kreativitását, játékosságát ennek a módszernek, és csodálom mindeközben a gyermekeket, akik elemi örömmel vesznek részt a folyamatban, és járják be a saját útjukat, kommunikálnak a játék nyelvén, megjelenítik és feldolgozzák a konfliktusaikat, amíg mi szakemberként ezt megtartó figyelemmel kísérjük, serkentjük. Lelkesítő számomra a folyamat, amiben megismerhetem a velem együtt dolgozó szülőket, és gyermekeiket. Szeretem, ahogy kialakul a bizalom és párbeszéd közöttünk, és így megszülethet a megértés a közös munka gyümölcseként. Mindeközben rendkívül hasznosnak is tartom ezt a szemléletet, az idegrendszeri éretlenség mibenlétének ismeretét. Értelmezhetővé teszi az eleinte sokszor ellentmondónak, érthetetlennek látszó - szülőknek, gyermekeknek és pedagógusoknak - egyaránt nehézséget okozó tünetek sokféleségét.

Nem lehet elégszer hangoztatni, hogy a felgyorsult világunk mozgásszegény, ingerekben azonban kifejezetten gazdag voltát, ami a szociális kapcsolatok elszegényesedésével is együtt jár, az érlelődő idegrendszer nehezen tudja követni. A tapasztalataim alapján ez jelentős mértékben hozzájárul a manapság jelentkező elakadásokhoz.

A szülőkkel való munka folyamán az évek alatt erősödött a felismerésem, hogy a gyermekeknél óvodás- iskolás korban problémát okozó tünetek, sok esetben már egész korai életszakaszban megjelentek. A szülők többnyire érzékelték is azokat, azonban nem találtak megfelelő válaszokat a felmerülő kérdéseikre. Ennek köszönhetően figyelmem egyre inkább a korai életszakasz fejlődése felé irányult, tovább képeztem magam a csecsemőkori regulációs zavarok kezelése (integrált szülő- csecsemő konzultáció), illetve a korai képességfelmérés (SEED Fejlődési Skála) irányában. Ezeknek köszönhetően a látásmódom egyre komplexebbé vált, olyan értelmezési keretet, munkamódot találtam, amit a mai kor nehézségei között hitelesnek, jól használhatónak érzek, és aminek segítségével, a hozzám forduló kliensek számára egy elfogadó, inspiráló, a nehézségek megélésével együtt is a megértést és változást támogató szemléletet biztosíthatok. Az elmúlt tanévben alkalmunk nyílt együtt dolgozni Váczy-Herman Ágnes kolléganőmmel különféle csoportokat vezetve. Az együttműködésünk minősége tovább növelte a csoportos munka iránti elkötelezettségünket, inspiráló és eredményes volt a kettős vezetés.

SZAKMAI TAPASZTALATOK

2023-Világítani Fogok Egyesület, Kerecsend
  A kerecsendi óvodában és iskolában, óvoda-, és iskolapszichológia feladatkör, Dszit szemléletű csoportok vezetése.
2020-22Magyar Máltai Szeretetszolgálat
  A Fókuszban a gyermek pályázati projektben koragyerekkori szakértőként tevékenykedtem Heves megye néhány településén, ahol a 3 év alatti gyermekek fejlődését követtem nyomon, támogattam.
2020-23Heves megyei Pedagógiai Szakszolgálat Füzesabonyi Tagintézménye
  Nevelési tanácsadás körébe tartozó tevékenységek, alkalomszerűen szakértői tevékenység.
2015-tőlVilágítani Fogok Egyesület, önkéntes
  Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása, családokkal kapcsolattartás.
2012-20Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Ker. Tagintézménye, pszichológus
  Járási szintű szakértői vizsgálatok, nevelési tanácsadás körében végzett tevékenységek (idegrendszeri éretlenség vizsgálata és kezelése, szülő-csecsemő konzultáció), iskolapszichológusi feladatkörök.
2013-15Palánta Alapítvány Óvoda, óvodapszichológus
  Szülőcsoportok vezetése, csoportos megfigyelések, szülőkonzultáció.
2010Óbudai Nevelési Tanácsadó, III. ker., 60 órás szakmai gyakorlat
  Diagnosztikai munka, Dszit csoportok támogatása.
2010MRE Bethesda Gyermekkórház, családterápiás gyakorlat
  Családterápiás ülések részvétel, jegyzőkönyvezés.

TANULMÁNYOK, KÉPZÉSEK

2017SEED Fejlődési Skála, 30 órás tanfolyam, Korai Fejlesztő Központ
2014-2016Integrált szülő- csecsemő konzultáció, SOTE
  Csecsemő- és kisgyermekkori regulációs zavarok kezelésére használt prevenciós, intervenciós módszer.
2014-2018Tanácsadó szakpszichológus képzés, ELTE
  Családi és párkapcsolati tanácsadás specializáció
2014Szenzoros integrációs terápiák: saját élmény csoport
2014Szenzoros integrációs terápiák elmélete
2008-2009120 óra pszichodráma sajátélmény
2009Motivációs tréning, PPKE BTk
2005-2012Pszichológia, Pedagógia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK (Klinikai pszichológia-, Család- és valláspszichológia szakirány)

Váczy-Herman Ágnes, pedagógiai szakpszichológus

2011 óta dolgozom pedagógiai szakszolgálatban. Munkám elsősorban pszichológiai tanácsadó, támogató és fejlesztő tevékenységen alapul. Tevékenységem része az óvodával, iskolával összefüggő tanulási, magatartási, beilleszkedési és egyéb pszichés problémák esetén a szülőkkel, pedagógusokkal közös konzultációs folyamatban megoldást keresni, továbbá a gyermekekkel végzett egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások keretében történő segítségnyújtás. A csoportos pszichológiai ellátás óvodáskorú gyerekek esetében elsősorban mozgásalapú, érést, fejlődést, lelki összerendeződést segítő, iskoláskorú gyerekek esetében személyiségfejlesztő és társas hatékonyságot fejlesztő foglalkozást jelent.

A szülőkkel, pedagógusokkal közös konzultációs folyamatban azt tapasztaltam, hogy a szülők, pedagógusok sokszor eszköztelennek és tehetetlennek érzik magukat a modernkori gyermekek vonatkozásában felmerülő problémák esetén. Emiatt a konfliktusok megoldásában gyakran aktivizálódnak rossz kommunikációs beidegződések, ösztönös minták, tévhitekre épülő megoldási utak. Ezeknek hatására azonban a problémák nem oldódnak meg, hanem ellenkezőleg, egy negatív spirál indul be. A nem megfelelő problémakezelés eredménye egyre több konfliktus, egyre mélyülő ellentétek, egyre kezelhetetlenebb gyermek.

A negatív spirál ugyanakkor pozitív irányban is működik. Tudatosságunkon és a belefektetett munkán múlik, hogy az önmagát erősítő folyamat milyen irányt vesz. Szerencsés vagyok abban, hogy számos esetben kísérhettem a folyamatot, aminek során a felismerések, belátás, elfogadás talaján a sodródás helyét a tudatos irányítás vette át.

A gyerekekkel végzett pszichológiai fejlesztő tevékenységeim közül különösen kedves számomra az óvodáskorú gyermekekkel való mozgásalapú foglalkozás. Lenyűgöz, ahogy ezek a gyerekek felszabadulnak egy lehetőségeket, kihívásokat kecsegtető térben, közegben, ahogy örömmel, és fáradtságot nem kímélve bontakoztatják ki képességeiket, és mutatják meg személyiségük mintáit. Megtapasztalhattam, hogy a gyerekek miközben felhőtlenül élik gyermeki mivoltukat, belső hajtóerejük ösztönösen azok felé a kihívások felé tereli őket, ami egyúttal fejlődésüket is szolgálja

Pszichológusi minőségem mellet fontosnak tartom megemlíteni, hogy két gyermek édesanyja is vagyok, akiket férjemmel együtt nevelünk. A magánéleti folyamat és tapasztalás, amelynek során családdá váltunk, hozzájárult szakmabeli szemléletem formálódásához is. Megtapasztaltam, hogy hiába az elméleti tudás, a gyermekes lét számtalan kihívást tartogat, ennek során elkerülhetetlenül szembesülünk saját korlátainkkal is. Ez nehéz lelki út, úgy vélem, minden szülőnek van olyan időszaka, amikor elkel számára a támogatás, az együttérzés.

Hiszek a kapcsolat, kapcsolódás erejében, legyen szó felnőttek közötti, felnőtt-gyerek, vagy gyerekek közötti kapcsolatról. Azt gondolom, hogy bármikor képesek vagyunk fejlődni abban, hogy egészségesen, őszintén tudjunk kapcsolódni egymáshoz, és önmagunkhoz. Pszichológiai munkám során legnagyobb örömöm, amikor megszületik a közös munka eredménye, a közös megértése a reakciók mögött húzódó okoknak. A megértésből fakadó figyelem, és összehangolódás a kapcsolat megerősödéséhez vezet, mely aztán hozzájárul a személyes növekedéshez, és bázisa, támasza, erőforrása lesz gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

Az elmúlt tanévben Elek Ágnes tanácsadó szakpszichológus kollégámmal vezettünk közösen dinamikus szenzoros integrációs szemléletű óvodás csoportokat, illetve kamaszok és kiskamaszok számára szociális készségfejlesztő csoportokat. A közös működés gyümölcsözőnek bizonyult, élünk a kettős vezetés nyújtotta előnyökkel, ami által magasabb szakmai színvonalat is képviselhetünk. Mivel tapasztaljuk, hogy egyre növekszik azon gyerekek száma, akiknél éretlen, vagy nem megfelelően, eltérően működő idegrendszeri működés jellemző, fókuszunkban elsősorban dinamikus szenzoros integrációs foglalkozások lesznek. A DSZIT szemléletű ellátásnak köszönhető magasabb idegrendszeri integrációs szint elérése mellet, a szülőkonzultáció folyamatában a támogatáson, megértésen keresztül lehetőség nyílik a szülők gyerekeikkel való kapcsolódásának elmélyítésére is.

SZAKMAI TAPASZTALAT

2023-Bontakozó Tanácsadó Műhely, Eger
  Pszichológus
2023-Világítani Fogok Egyesület, Kerecsend
  Óvoda- és iskolapszichológus
2011-2023Heves megyei Pedagógiai Szakszolgálat Füzesabonyi Tagintézménye
  Pszichológus- nevelési tanácsadási tevékenység, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai tevékenység, szakértői tevékenység, iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora munkakör.
2009-2010Trenkwalder, Debrecen
  Pszichológus- munkaerő közvetítés

TANULMÁNYOK, KÉPZÉSEK

2023-DSZIT tanfolyam, Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület, Budapest
2019Pedagógiai Szakpszichológus (4 félév), Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
2010Okleveles Pszichológus (10 félév), Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar
2010Pszichológus szakfordító (angol nyelvű) (4 félév), Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar

Keressen bátran bennünket, amennyiben úgy gondolja, hogy közösen gondolkodna, dolgozna velünk gyermeke harmonikusabb működése érdekében!